menu item
menu item
menu item jahanje
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item kultura
menu item sport

Lov i ribolov

Lovačko društvo "Tetrijeb" Kreševo utemeljeno je 1956. godine kao samostalno lovačko društvo, a dotad je pripadalo sreskom društvu, koje je okupljalo lovce s područja Fojnice, Kiseljaka i Kreševa. Te godine Društvo je brojalo oko 25 članova, a taj broj se povećavao iz godine u godinu. Godine 1961. godine članovi Društva su izgradili i opremili lovačku kuću na planini Visočica (Trebac), koja je u to vrijeme bila jedan od najljepših objekata na ovim prostorima.

Društvo se u poratnom razdoblju baziralo na izgradnju lovno-tehničkih objekata, unos divljači u lovište, kao i na zaštitu postojećeg fonda divljači.Trenutno okuplja oko 200 članova.

Danas društvo raspolaže lovačkim domom u Kreševu, lovačkom kućom na Mešćemi (pored puta ka Lopati), u kojoj se u tri sobe može smjestiti desetak posjetitelja, kao i sa manjim objektima u Ratkovićima i na Čubrenu. U tim objektima se također može smjestiti veći broj lovaca i ljubitelja lova i prirode. 

 

Sportski ribolov Udruženje sportskih ribolovaca osnovano je prije četrdesetak godina, a danas okuplja četrdesetak članova. Kreševčica i njene pritoke odlikuju se čistoćom i velikim količinama ribe; najviše je pastrve, mada ima i drugih vrsta ribe.

Kakvi su potoci koji se ulijevaju u Kreševčicu, najbolje kazuje podatak da u rječici Rakovčici još uvijek ima rakova, po čemu je i dobila ime.

Poseban doživljaj predstavlja ribolov u Crnoj rijeci. Osim što je bogata ribom, krajolik u kojem se nalazi predstavlja pravi odmor za ljudska osjetila.  

impressum

 

click logo    designer