menu item
menu item
menu item jahanje
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item kultura
menu item sport

Održan sastanak na temu razvoja turizma

Turizam sasOpćina Kreševo poduzima korake kako bi unaprijedila i potaknula razvoj turizma. Tako će uskoro biti tiskano novo izdanje turističkog vodiča, izrađena web stranica posvećena turizmu te otvoren turistički info ured sa jednom zaposlenom osobom.
Zadatak ureda će, među ostalim, biti i kreiranje te prezentacija turističke ponude, kao i namicanje sredstava kroz izradu projekata. Rad na osmišljavanju i prezentaciji turističke ponude dosad je bio prilično skroman i stihijski.

„Mjesto sa osam nacionalnih spomenika, najviše po stanovniku u BiH, prelijepom prirodom, radišnim i gostoljubivim ljudima, koje se nalazi pola sata vožnje od glavnog grada, ima se čime podičiti i što ponuditi. Mislimo kako turizam ima potencijal za gospodarski razvoj i pokrenuli smo konkretne korake u tom pravcu. Jedan od njih je i izrada Strategije razvoja turizma, tiskanje turističkog vodiča i izrada turističke web stranica s prijevodima na više stranih jezika“, rekao je, uz ostalo, općinski načelnik Radoje Vidović, otvarajući sastanak s temom unaprjeđenja razvoja turizma u Kreševu. Sastanku su nazočili djelatnici u toj i srodnim oblastima, kao i predstavnici desetak udruga koje su svojim radom u mjesto drevnih rudara i kovača dosad doveli veliki broj gostiju.
Spomenuti vodič i web stranica bit će završeni vrlo skoro, nakon čega će biti upriličena promocija publikacija za turističke i medijske djelatnike.
Na sastanku je bilo više riječi i o signalizaciji, kako onoj prometnoj, tako i onoj koja bi potencijalne goste upućivala ka konkretnim turističkim odredištima. Posebno veliki problem je nedostatak signalizacije na odvajanju sa autoceste u Lepenici. Potencijalni gosti tako ne znaju gdje se trebaju odvojiti, ne samo za Kreševo, nego i za Kiseljak, Fojnicu i druga mjesta.
Istaknuto je kako je zbog sadržaja Kreševo naročito pogodno za organiziranje jednodnevnih i višednevnih izleta za djecu i mlade te za škole u prirodi. Tome u prilog ide i činjenica da je Kreševo jedno od najsigurnijih i među onima sa najmanjom stopom kriminala u BiH.

impressum

 

click logo    designer